Menjemput Rezeki

Setiap kesusahan pasti ada kemudahan dan setiap pintu yang terkunci pasti ada pembukanya. Tidak ada masalah apapun kecuali pasti ada jalan keluarnya.

Adapun solusi menjemput rezeki menurut Al-Qur'an dan Hadits, di antaranya:

1). Bangun Pagi

Sayyidatina Fathimah Az-Zahra R.a (Puteri Rasulullah S.a.w) berkata bahwa, saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, Beliau S.a.w mengatakan kepadanya, “Puteriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari.” (HR. Al-Baihaqi).

2). Berusaha dan Bekerja

Allah S.w.t berfirman, artinya: ”Kalau telah ditunaikan shalat Jum’at maka bertebaranlah di muka bumi dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia.” (QS. Al Jumu’ah : 10).

3). Taqwa (Melaksanakan Perintah-Nya dan Menjauhi Larangan-Nya)

Allah S.w.t berfirman, artinya: “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (QS. Ath Thala : 2).

4). Tawakkal (Menyerahkan urusannya kepada-Nya)

Allah S.w.t berfirman, artinya: ”Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Dia akan mencukupi (keperluan)nya.” (QS. Ath Thalaq : 3).

5). Bersabar dan Syukur

Allah S.w.t berfirman, artinya: “Kalau seandainya kalian bersyukur, sungguh-sungguh Kami akan menambah untuk kalian (nikmat-Ku) dan jika kalian mengingkarinya, sesungguhnya adzab-Ku sangat keras.” (QS. Ibrahim : 7).

6). Berinfaq / Sadaqah / Zakat

Allah S.w.t berfirman, artinya: “Dan apa-apa yang kalian infaqkan dari sebagian harta kalian, maka Allah akan menggantinya.” (QS. Saba: 39).

7). Silaturrahmi

Rasulullah S.a.w bersabda, artinya: ”Barangsiapa yang berkeinginan untuk dibentangkan rezeki baginya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

8). Berdo’a / Istighfar / Shalawat

Rasulullah S.a.w bersabda, artinya: “Ya Allah aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.” (HR. Ibnu Majah ).

Allah S.w.t berfirman, artinya: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh: 10-12).

Rasulullah S.a.w bersabda, artinya: “Barangsiapa memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki (yang halal) dari arah yang tiada disangka-sangka,” (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan al-Hakim).

Suatu ketika sahabat Ubay bin Ka'ab R.a berkata: "Wahai Rasulullah, saya akan menjadikan seluruh waktuku untuk bershalawat kepadamu", maka Rasulullah S.a.w bersabda: "Karena itu, seluruh dosa-dosamu akan diampuni dan semua kesedihanmu akan dihilangkan (yakni tercukupi semua kebutuhan dan diberi jalan keluar atas segala masalah). (HR Tirmidzi 2457. Hasan Shahih). (*)

9). Berbuat Kebaikan

Allah S.w.t berfirman, artinya: “Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS Al Qashash: 84).

Rasulullah S.a.w bersabda, artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan zalim pada hamba-Nya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat.” (HR. Ahmad).

10). Berdagang

Rasulullah S.a.w bersabda, artinya: “Berniagalah, karena sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu ada dalam perniagaan.”. (Riwayat Ahmad).

"Semoga Allah melapangkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita.". Amin.

~ Al Habib Quraisy Baharun ~
Sumber: www.facebook.com/HabibQuraisyPage/posts/952439854779985
(*) penambahan
Previous
Next Post »